Ukončenie projektu

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety skončil podľa plánu 31.12.2015.

Za realizačný tím chceme vyjadriť veľkú vďačnosť kažému, kto prispel k úspešnému zavŕšeniu projektu. Každému z Vás patrí naša vďaka.
Teší nás, že interaktívne učebne pomáhajú procesu výučby v školách a dúfame, že digitálne objekty nájdete nielen na tomto portáli, ale implementované aj v iných vzdelávacích portáloch rezortu školstva.