Registrácia nie je záväzok, ale podnet k spolupráci

Registrácia nie je záväzok, ale podnet k spolupráci


 

Kľúčovou filozofiou národného projektu je využitie potenciálu slovenských učiteľov. Veríme, že ich vedomosti a profesijné skúsenosti pri opakovanom vysvetľovaní učiva rôznym skupinám žiakov nesmú byť počas reformy slovenského školstva ignorované.
Ak ste aktívne pôsobiaci pedagóg na základnej alebo strednej škole, využite možnosť spolupráce a zaregistrujte sa ešte dnes prostredníctvom nezáväzného registračného formulára.

Na našom portály sa dozviete v akej podobe odovzdáte návrhy scenárov, kto rozhodne o ich realizácii, s kým uzatvoríte pracovno-právny vzťah, ale aj to kedy Vám bude vyplatená mzda. Odpovedáme na otázky, či je Vaša participácia podmienená cestovaním, či Vám vzniknú finančné náklady a koľko času máte na tvorbu scenára digitálnych vzdelávacích objektov.

Všetky informácie o tom ako sa pridať, čo vás čaká po registrácii a ako prebieha spolupráca na projekte nájdete v sekcii Učitelia.