Typy aktivít

Vážený autor scenárov. Pred časom sme zaviedli pri zápise scenárov povinnosť vybrať si niektorú z aktuálnych typov. Na ich počte, rozšírení a modifikácii neustále pracujeme. Pripravili sme pre Vás ukážky toho, čo technológie dokážu a čo budete môcť využiť vo Vašich scenároch.

Osemsmerovka

Pexeso

Domino

Puzzle

Odkrývanie

Tajnička

Prezentácia

Test, kvíz

Infomapa

Časová os

Slepá mapa